Országos Vízjelző Szolgálat
Országos Vízjelző Szolgálat
Hydroinfo
  

Napi vízjárási térkép

 

Tudnivalók

A vízjárási térkép célja, hogy az OVF Országos Vízjelző Szolgálatához érkező jelentések alapján naponként tájékoztatást adjon jelentősebb folyóink vízállapotáról és a várható vízmagasságokról. A jobb tájékozódás kedvéért a térkép feltünteti a Közép-Duna medencéjének az országhatárokon kívül eső folyószakaszain, illetve vízfolyásain mért vízszintet is.

Az észlelt vízszintek magasságának illetve a folyómedrek teltségének ábrázolásának érdekében az egyes mércéken észlelt legnagyobb és legkisebb vízállások közötti különbséget (vízjáték) — a meder- és hullámtéri viszonyok változásainak megfelelően — száz részre osztjuk és a mindenkori vízállást a vízjáték arányában százalékosan fejezzük ki. A vízjáték megállapításakor a jeges, kétséges vagy a mederviszonyok megváltozása folytán ma már elő nem forduló vízállásokat (különösen a nagyvizeket) nem vettük tekintetbe.

A térképen a folyók vízállását a folyó mentén húzott vonalak száma fejezi ki. Minél több vonalból áll a folyóra rajzolt szalag valamely helyen, annál magasabb ott a vízállás. Minden egyes vonal a vízjáték 10%-ának megfelelő vízállást jelent. Egy vonal igen alacsony vizet, tíz vonal pedig az eddig észlelt legnagyobb vízállást jelöli.

A vízállás magasságának feltűnőbbé tétele végett az 50%-nál magasabb vízállásokat vastagabb vonalak jelzik. A 100%-nál magasabb vízállásokat a 10 egyenes vonal mellé húzott hullámos vonal mutatja. Ez akkor fordulhat elő, ha az aznapi vízszint meghaladja az addig észlelt legnagyobb vízállást.

Az áradó vizeket folytonos piros, a tetőző vizeket szaggatott fekete, az apadó vizeket kék pontozott vonalak jelölik.

e-mail: vizjelzes@vizugy.hu | tel: (361)225-4493 | fax: (361)225-4491 | telephely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D | postacím: 1253 Budapest, Pf.:56