Országos Vízjelző Szolgálat
Országos Vízjelző Szolgálat
Hydroinfo
 


AZ ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT ÁLTAL KIADOTT TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK

Az Országos Vízjelző Szolgálat feladatai közé tartozik az ország folyóinak és tavainak a vízjárására vonatkozó, azok aktuális és várható állapotát jellemző hidrológiai információk közreadása. Az információk felhasználói köre igen széles, de alapvetően az alábbi három csoportba sorolható:

• A szakirányú államigazgatási szervezetek (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 12 területi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság);
• A vízzel kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, vízügyi társulatok, vízművek, hajózási vállalatok, erőművek, stb.;
• A lakosság.

A különböző felhasználói csoportok különböző feldolgozottságú, részletességű és mennyiségű információt igényelnek. Ennek megfelelően, az Országos Vízjelző Szolgálat az információk közreadásának széles körét alakította ki, amelyben valamennyi felhasználói csoport megtalálja a számára legkedvezőbb formát.

A szakirányú szervezetek tájékoztatásának legfontosabb eszköze az 1989 óta üzemelő zártkörű Hidrometeorológiai Információs Rendszer (HIR), míg a szélesebb körű tájékoztatás legátfogóbban az Országos Vízjelző Szolgálat internetes oldala (www.hydroinfo.hu) révén valósul meg.

Az Országos Vízjelző Szolgálat által elkészített és kiadott tájékoztató anyagok készítésük gyakorisága alapján az alábbi három csoportra oszthatóak:

• Rendszeresen (többnyire naponta) kiadott tájékoztató anyagok;
• Árvíz idején kiadott tájékoztató anyagok;
• Eseti jelleggel kiadott tájékoztató anyagok.

A főbb, rendszeren kiadott tájékoztató anyagok az alábbiak:

• Napi vízjárási térkép

1895-től jelenik meg naponta. Célja, hogy tájékoztatást adjon jelentősebb folyóink vízállapotáról és a várható vízmagasságokról. A jobb tájékozódás kedvéért a térkép feltünteti a Közép-Duna medencéjének az országhatárokon kívül eső folyószakaszain, illetve vízfolyásain mért vízszintet is. A térkép a vízügyi szakigazgatás szerveihez, illetve az Országos Vízjelző Szolgálat internetes oldalán (www.hydroinfo.hu) keresztül a nagyközönséghez is naponta eljut.

• Napi vízállásjelentés

A Magyar Rádió 1929 óta sugározza a napi vízállásjelentést, ami részletesebb a dunamenti országok hasonló tájékoztatásainál, és minden jelentés jelentősebb folyónk külföldi és hazai szakaszára egyaránt kiterjed. Legnagyobb részét az aktuális vízállás- és mederteltség-értékek, valamint a gázlóviszonyok adatai képezik.

• Napi gázlójelentés

Folyóink közül a Dunán és a Tiszán zajlik olyan mértékű hajóforgalom, amelynek gázlóviszonyai érdeklődésre tarthatnak számot. Ezekről az adatokről a szakmai felhasználókon kívül, a nagyközönség is értesülhet, egyrészt a www.hydroinfo.hu weboldalon, másrészt pedig a rádió napi vízállásjelentésén keresztül.

• A Hidrometeorológiai Információs Rendszer (HIR) révén kiadott anyagok

Az Országos Vízjelző Szolgálat szakemberei által kifejlesztett, 1989 óta üzemelő Hidrometeorológiai Információs Rendszer (HIR) a hidrológiai és egyes fontos meteorológiai információkat telefonvonalon keresztül, feldolgozott (táblázatos, grafikus, illetve térképes) formában teszi megjeleníthetővé a rendszerhez kapcsolódó számítógépeken.
Napjainkban folyik a Hidrológiai Információs Rendszer korszerűsítése, a világháló nyújtotta lehetőségek felhasználásával történő átalakítása.

• Napi jégjelentés

Az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok által a téli (november 15. és március 31. közötti) időszakban működtetett úgynevezett külön jégjelentő szolgálat adatainak naponkénti feldolgozása és közreadása 1942 óta az Országos Vízjelző Szolgálat feladatai közé tartozik. A jégjelentés 31 vízfolyás összesen 2 436 km hosszú szakaszára terjed ki.

• Napi folyamatos lefolyás- (vízállás- és vízhozam-) előrejelzés

Az érvényben lévő Árvízi Hidrometeorológiai Szabályzat (ÁHSz) szerint, a jelentősebb vízfolyásokra vonatkozó napi, folyamatos lefolyás-előrejelzés az Országos Vízjelző Szolgálat feladata. Ez a szakmai szervezetek és a nagyközönség által egyaránt a leggyakrabban igényelt előrejelzés. Az év minden napján, délelott tíz óráig (illetve szükség esetén az esti órákban is), a Duna vízrendszerén 14, a Tiszáén 59, a Dráva-Murán pedig 4 hazai szelvényre elkészülnek a következő hat nap 12 óránként várható vízállására vonatkozó előrejelzések. Az Országos Vízjelző Szolgálat szakemberei által kifejlesztett Operatív Lefolyás Előrejelző Rendszer (OPELORE) természetesen a fenti három folyó teljes magyarországi vízgyűjtőterületét (összesen mintegy 170 folyószelvényt) foglalja magába. A vízrendszer határainkon túli felső, a hidrológiai helyzet alakulása szempontjából meghatározó területeken lévő folyószelvényekre is készülnek tehát számítások, ezek azonban a hazai folyószakaszok megfelelő pontosságú előrejelzése előfeltételének tekinthetőek. A vízjárás következő napokban várható alakulásáról a közvélemény egyrészt a www.hydroinfo.hu weboldalról, másrészt pedig az Országos Vízjelző Szolgálat közvetlenül hívható telefonvonalán keresztül informálódhat.

• Jégelőrejelzés

A téli (november 15. és március 31. közötti) időszakban hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön készül, és a Duna, valamint a Tisza hazai szakaszainak a következő négy napban várható jégállapotáról (jég megjelenése, a jégzajlás megindulása, erősödése, a jég beállása, felszakadása, a zajlás megindulása, gyengülése, és a jég eltűnése) ad tájékoztatást.

• Hóviszonyok a Duna és a Tisza vízgyűjtő területén

A kiadvány a téli (december és március közötti) időszakban illetve a hóviszonyok függvényében — szükség esetén ezen kívül is — hetente ad tájékoztatást a Duna és a Tisza teljes magyarországi vízgyűjtőterületének aktuális hóviszonyairól. A hóvastagság területi eloszlásának térképes ábrázolásán kívül a vízgyűjtőkön hóban tárolt vízkészlet nagyságát, magassági eloszlását és a statisztikai jellemző értékeket is tartalmazza.

• Tavaszi lefolyási tájékoztató

Az Országos Vízjelző Szolgálat minden év március 1-jén összefoglalja az elmúlt télnek a Duna és a Tisza vízrendszerére vonatkozó meteorológiai jellemzését. A vízgyűjtőkön felhalmozódott hóban tárolt vízkészlet március 1-i értéke, valamint a tavaszi időszakra vonatkozó meteorológiai előrejelzések alapján 3 hónapos előrejelzést készít a tavaszi időszak várható lefolyási viszonyaira. Az előrejelzés a Duna nagymarosi és a Tisza szegedi szelvényére vonatkozóan havi bontásban adja meg a várható átlagos és maximális vízállás értékét. Mivel elsősorban ez utóbbi nagymértékben függ a március 1-jét követő időszak meteorológiai viszonyaitól, az adatok inkább csak becslésnek tekinthetőek, illetve egy, a tavaszi időszakban bekövetkező jelentős árvíz esélyét hivatottak kifejezni.

Az árvizes időszakban kiadott tájékoztató anyagok:

• Árvízi vízállás előrejelzések

Az árvízi vízállás előrejelzés végeredményét tekintve alapvetően különbözik a folyamatos előrejelzéstől. Ebben az esetben csak egy adott folyószelvényben várható legmagasabb (tetőző) vízállás értéke, és a tetőzés várható időpontja kerül előrejelzésre, a vízállás várható menetvonalára vonatkozóan nem ad információt.
Az érvényben lévő Árvízi Hidrometeorológiai Szabályzat (ÁHSz) szerint, az árvízi előrejelzések a Duna és a Dráva-Mura vízrendszerén az Országos Vízjelző Szolgálat, a Tisza vízrendszerén pedig a területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek) feladata. Az Országos Vízjelző Szolgálatnak azonban a Tisza vonatkozásában is készen kell állnia, hogy egyrészt az árvédekezés irányítóinak külön utasítására, másrészt pedig az illetékes KÖVIZIG-ekkel történő konzultáció, egyeztetés részeként, árvízi előrejelzést készítsen.

• Rendkívüli Hidrometeorológiai Tájékoztató

Jelentős (árvédelmi készültségi szinteket meghaladó vízállással fenyegető) árhullámok kialakulása esetén, az árvíz ideje alatt az Országos Vízjelző Szolgálat minden nap részletesen összefoglalja és elemzi az árvíz által érintett vízrendszer aktuális és várható hidrometeorológiai helyzetét. Áttekinti a vízgyűjtőkön lehullott és a meteorológiai előrejelzések szerint várható csapadékmennyiségét, illetve a hőmérsékleti viszonyokat. Összefoglalja az árhullám levonulásának eddigi főbb jellemzőit. Abban az időszakban, amikor az árvízzel fenyegető jelentős csapadék mennyiség még csak az előrejelzésekben szerepel, a kiadvány mintegy riasztásként fogható fel, ekkor ugyanis még számszerű vízállás-előrejelzéseket — a csapadék-előrejelzésekben rejlő nagyfokú bizonytalanság miatt — általában nem tartalmaz. A ténylegesen lehullott csapadék mennyiségének ismeretében a tájékoztató már grafikus, és a folyamatos és árvízi előrejelzések eredményeinek közreadásával numerikus információkat is ad a vízjárás várható alakulásáról.


 
e-mail: vizjelzes@vizugy.hu | tel: (361)225-4493 | fax: (361)225-4491 |
telephely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D | postacím: 1253 Budapest, Pf.:56