OVF Országos VĂ­zjelzõ Szolgálat    
HYDROINFO

Tudnivalók a vízállás-elõrejelzéssel kapcsolatban

Egyes, a folyók forrásvidékéhez, illetve a vízgyûjtõ magasabban fekvõ területeihez közel esõ vízmércék esetében, a csapadékhullást követõen rövid idõ alatt megindul a vízszintek gyors emelkedése. Ebbõl következõen, ilyen esetekben az elõrejelzési idõszak vízjárásának alakulását jelentõs mértékben a csapadékviszonyok jövõbeli alakulása határozza meg, vagyis a vízállás-elõrejelzések pontosságát a csapadék-elõrejelzések beválása alapvetõen befolyásolja. Mivel a csapadék-elõrejelzések bizonytalansága – hasonlóan a hidrológiai elõrejelzésekhez – az idõelõny növekedésével gyorsan fokozódik, az ilyen vízmércék esetében a többnapos elõrejelzések sokszor igen jelentõs, az átlagos bizonytalanságokat megjelenítõ hibasáv által mutatottnál nagyobb bizonytalansággal terheltek, és inkább csak az elõrejelzett hidrológiai helyzet bekövetkezésének reális esélyére hívják fel a figyelmet. Mindemellett elmondható, hogy a csapadéktevékenység közeledtével az elõrejelzések egyre növekvõ megbízhatósága révén egyre bizonyosabb képet kaphatunk a várható jelenségekrõl.

A csapadék-elõrejelzés bizonytalanságát jobban érzékeltetendõ, a hat napos idõelõnyû vízállás-elõrejelzések elsõ szakasza az elmúlt idõszak idõjárási eseményeinek hatására várhatóan elõálló hidrológiai helyzetet mutatja (világosszürke háttér). A hat napos idõelõnyû vízállás-elõrejelzések második szakaszában szereplõ, tehát nagyobb idõelõnyû vízállás-elõrejelzések pedig már elsõsorban a meteorológiai elõrejelzéseken alapulnak, így ezek pontossága nagymértékben függ a meteorológiai elõrejelzések beválásától (sötétszürke háttér). A világos- és sötétszürke hátterek egymáshoz képesti aránya alapvetõen a vízmércék forrásvidéktõl vett távolságától, pontosabban az összegyülekezési és levonulási idõktõl függ.

Duzzasztók alatti állomásoknál további jelentõs hibaforrást jelenthet az erõmûvek üzemrendjébõl fakadó mesterséges vízjáték is, amelynek alakulásáról rendszerint nem állnak rendelkezésre elõzetes információk.

A térképen - az egyes állomásoknál látható - színek jelentése a következõ:

A vízmércék színéhez tartozó szintek és fokozatok vízállástartományt jelölnek, ezért eltérhetnek az adott folyószakaszra elrendelt árvízvédelmi fokozattól.